user_mobilelogo

Zoeken in onze site

Cookies op onze site

EU e-Privacy richtlijn.

Onze website gebruikt voor bezoekers enkel technisch noodzakelijk cookies om navigatie-functies mogelijk te maken, en een cookie vanuit een statistiekprogramma. Gebruikt u onze website, dan bent u akkoord met plaatsing van deze cookies op uw apparaat.

Bekijk onze Privacy-verklaring

U heeft cookies afgewezen. Deze beslissing kan worden teruggedraaid.

U staat toe dat wij cookies plaatsen op uw apparaat. U kunt dit eventueel veranderen.

Op de begraafplaats rond het Skoatter Tsjerkje  in Oudeschoot, bij Heerenveen, bevinden zich twee familiegrafkelders van de in Heerenveen en omstreken bekende oude families Wouters en Heloma.

De grafkelders zijn uitgegraven in de hoge uitloper van de oude zandrug die ook het Tsjerkje draagt. Steenhouwerij De Vries Buitenpost restaureert in 2013 de grafkelder van de familie Heloma en voorziet deze van een verdiepte toegang, met zijboorden, afdekkers en traptreden van hardsteen.

Het Caspar di Robles-monument, beter bekend als 'De Stiennen Man' op de Westerzeedijk bij Harlingen is na een grondige restauratie oktober 2013 opgeleverd.

Het rijksmonument uit 1576 is schoongemaakt en deels opnieuw gevoegd; beschadigde onderdelen van zandsteen zijn hersteld en de met verf besmeurde kop is gereinigd.

De restauratie wordt een jaar later dan gepland afgerond vanwege een faillissement van de steenhouwer die het werk oorspronkelijk uitvoert;Steenhouwerij De Vries Buitenpost verkrijgt daarna van Wetterskip Fryslân de opdracht de restauratie te voltooien.

De gevel-elementen op de klokhalsgevel van Grandcafé Hooghoudt op de Grote Markt in Groningen zijn medio 2013 door Steenhouwerij De Vries Buitenpost daar herplaatst, nadat delen van de topgevel naar beneden zijn gevallen.

Weinig stadjers zullen weten dat deze zandsteen klokgeveltop van het Grandcafé eigenlijk afkomstig is uit Amsterdam: het komt oorspronkelijk van een afgebroken 18e eeuws pand aan de Nieuwendijk.

De klokgevel is pas na een verbouw en herstel in 1951 op het pand aan de grote Markt bijgeplaatst. De bekroning heeft een grote kuif.

De restauratie van 'De Naald', het monument op de dijk nabij de sluis bij Dokkumer Nieuwe Zijlen (Dokkumer Nije Silen), wordt herfst 2012 uitgevoerd in opdracht van Wetterskip Fryslân

De gedenknaald is geplaatst in 1729, ter gelegenheid van de bouw van het sluizencomplex bij Dokkumer Nieuwe Zijlen.
Na de Grote Kerstvloed van 1717 werd besloten het Dokkumer Grootdiep af te sluiten van de toenmalige Lauwerszee. Er kwam een afsluitdijk met sluizencomplex voor het spuien van boezemwater uit Noord-oost Friesland en het schutten van schepen.

laurentiuskerk_raerd, zerken restauratie

September 2009 start een grote restauratie van de Laurentiuskerk in Raerd/Rauwerd (Frl). De kerk uit 1815 wordt, 100 jaar na de 'restauratie' van 1909, ingrijpend hersteld en gemoderniseerd.

Nieuw is o.a. de aanleg van waterleiding (!), maar ook een terugkeer naar de ruimte-indeling van vóór 1909, met een centrale opstelling van de preekstoel en het weer opnemen van de zes grote (muur)grafzerken als plaveisel in de kerkvloer.

De vloer in het koor van de kerk is gelegd met esteriks en plavuizen afkomstig vanuit oude grafkelders (o.a Öland-steen) onder de vloer; de vloer in de kerk wordt verder uitgevoerd in een zwarte natuursteentegel, geleverd door Steenhouwerij De Vries Buitenpost, die ook zorgt voor restauratie van het vijftal grafzerken dat tijdens werkzaamheden wordt aangetroffen.