user_mobilelogo

Zoeken in onze site

Cookies op onze site

EU e-Privacy richtlijn.

Onze website gebruikt voor bezoekers enkel technisch noodzakelijk cookies om navigatie-functies mogelijk te maken, en een cookie vanuit een statistiekprogramma. Gebruikt u onze website, dan bent u akkoord met plaatsing van deze cookies op uw apparaat.

Bekijk onze Privacy-verklaring

U heeft cookies afgewezen. Deze beslissing kan worden teruggedraaid.

U staat toe dat wij cookies plaatsen op uw apparaat. U kunt dit eventueel veranderen.

Privacyverklaring in kader van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Europese wet databescherming (GDPR, General Data Protection Regulation)

 

Steenhouwerij de Vries Buitenpost,

Jeltingalaan 13b,
9285WH Buitenpost
Tel: 0511 541 212

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Steenhouwerij de Vries Buitenpost verwerkt uw persoonsgegevens doordat u als klant, relatie of middels een contact (e-mail/telefoon/schrijven) een aantal van deze gegevens aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Data-element  data afkomstig van:
   
voor- en achternaam  klant, relatie, contact
adres, woonplaats  klant, relatie, contact
bedrijfsnaam  klant, relatie
KvK-nummer  relatie
telefoonnummer  klant, relatie, contact
e-mailadres  klant, relatie, contact

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens (data m.b.t. ras, godsdienst, politieke/seksuele voorkeur, gezondheid, strafrechtelijk verleden)

Onze website en organisatie verzamelt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.Doel en basis van verwerken persoonsgegevens

Steenhouwerij de Vries Buitenpost verwerkt persoonsgegevens om met u in contact te kunnen treden indien dit nodig is i.v.m. uitvoering van haar activiteiten.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Steenhouwerij de Vries Buitenpost neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen of bedrijven. Het gaat hier om besluiten genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Steenhouwerij de Vries Buitenpost bewaart verkregen persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie persoonsgegevens 

Bewaartermijn  

 

 

contact

half jaar 

klant, relatie

afhankelijk aard/intensiteit

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Steenhouwerij de Vries Buitenpost verstrekt uitsluitend uw persoongevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies of vergelijkbare technieken

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een Internetsite plaatst op het apparaat (pc, smartphone, tablet) waarmee een bezoeker surft; cookies worden uitgelezen door uw browser (Google Chrome, Firefox, Edge, Safari) bij het openen van een internetpagina.


Veelal moet een bezoeker vooraf aan het bezoeken van een site formeel toestemming worden gevraagd voor dit cookie-gebruik; in een aantal uitzonderingsgevallen mag worden volstaan met de verklaring waarin het cookie-gebruik is beschreven.
Cookies, noodzakelijk om een site technisch juist te laten functioneren, mogen altijd worden geplaatst


Steenhouwerij de Vries Buitenpost
gebruikt op haar websites alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. 

Wij plaatsen een directe 'technische' cookie op uw apparaat (pc, tablet, smartphone) om de site correct te laten werken:

  • Een cookie voor opzet en handhaven van database-verbinding en NL-'site-taal'. De cookie verdwijnt bij sluiten van de browser.

Daarnaast maken we gebruik van indirecte cookies, aangeleverd via derden. Dit is het geval bij: 

  • Verzamelen van bezoekersgegevens met statistiekprogramma www.statcounter.com;
  • Tonen/delen van video's vanaf YouTube.

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Site-bezoekers hebben het recht om door ons bewaarde persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Steenhouwerij de Vries Buitenpost en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@steenhouwer.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan in het identiteitsbewijs), ID-nummer en BSN-nummer zwart; dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Steenhouwerij de Vries Buitenpost neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via 0511 541 212, of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..