user_mobilelogo

Zoeken in onze site

Cookies op onze site

EU e-Privacy richtlijn.

Onze website gebruikt voor bezoekers enkel technisch noodzakelijk cookies om navigatie-functies mogelijk te maken, en een cookie vanuit een statistiekprogramma. Gebruikt u onze website, dan bent u akkoord met plaatsing van deze cookies op uw apparaat.

Bekijk onze Privacy-verklaring

U heeft cookies afgewezen. Deze beslissing kan worden teruggedraaid.

U staat toe dat wij cookies plaatsen op uw apparaat. U kunt dit eventueel veranderen.

Het Caspar di Robles-monument, beter bekend als 'De Stiennen Man' op de Westerzeedijk bij Harlingen is na een grondige restauratie oktober 2013 opgeleverd.

Het rijksmonument uit 1576 is schoongemaakt en deels opnieuw gevoegd; beschadigde onderdelen van zandsteen zijn hersteld en de met verf besmeurde kop is gereinigd.

De restauratie wordt een jaar later dan gepland afgerond vanwege een faillissement van de steenhouwer die het werk oorspronkelijk uitvoert;Steenhouwerij De Vries Buitenpost verkrijgt daarna van Wetterskip Fryslân de opdracht de restauratie te voltooien.

Na de Allerheiligenvloed van 1 november 1570 zijn de zeedijken rondom Harlingen zwaar beschadigd. De Nederlanden zuchten nog onder de Spaanse overheersing en de stadhouder van Friesland, de Portugees Caspar di Robles, krijgt slechts na veel moeite de Friese gezagsdragers op één lijn om de dijken te herstellen.

stiennenman_ls_bedrijfsauto
stiennenman_ls_beelddwars
stiennenman_ls_tekst_0voet
stiennenman_ls_tekst_1casper
stiennenman_ls_tekst_2opden
stiennenman_ls_tekst_3indenjare1575
stiennenman_ls_tekst_4indenjare1574
stiennenman_ls_tekst_diruto_antiqou_01
stiennenman_ls_zuil_omhoog_011
stiennenman_ls_zuil_omhoog_012
stiennenman_ls_zuil_omhoog_02
stiennenman_ls_zuil_omhoog_03a
stiennenman_ls_zuil_omhoog_04
stiennenman_ls_zuiltop_kopeenzijdig_top_1
01/14 
start stop bwd fwd


Di Robles stelt een leger van 3300 dokwerkers samen. Men werkt van 's morgens 5 tot 's avonds 6 aan de vernieuwing van de dijken en daarbij worden strenge bepalingen in acht genomen. Volgens oude bronnen staat er een galg op de dijk ter waarschuwing aan werk-onwilligen.

stiennenman_portr_azuil_00
stiennenman_portr_azuil_01
stiennenman_portr_azuil_02
stiennenman_portr_azuil_03
stiennenman_portr_kopdetail_00
stiennenman_portr_kopdetail_01
stiennenman_portr_kopdetail_terminus_
1/7 
start stop bwd fwd
   

Op de sokkel van het beeld vindt u een aantal tekstbordenOp de zuidzijde een tekst:

In de jare MDLXXV is den dyck in twee deelen ghescheyden. Blyven het zuyderdeel den buytendyksteren van de wekken alsdoen ghedeputeerden syn gewest Thomas Hiddesz ende Sieke Claes Hopluyden, Hette van Dekema, Hero Oekinga, Ulbe Hiddema, Wytse van Camminga, Doytse Bonga, Gerrit Abbes ende Lolle van Oekinga.
Aan de noordzijde luidt de tekst:

In de jare 1574 is dese dyck onderlecht wesende dyckgraaf Ryvert van Roorda ende Ghedeputeerde binnedyck Frederyck van Offenhuysen met Syerk Syereksz Hopluyden tot het oprnaken van den dyck te noorden, Tiete van Camrninga substituyt des Heeren Stadtholders, Hessel van Ha-nya, Edo van Gerbranda ende Hans van Roorda.

Het monument heeft twee koppen; één kop kijkt naar het zuiden, één kop naar het noorden. De Januskoppen op het monument zijn kopieën: de originelen uit 1576 (zie foto's hieronder) vindt u in het Fries Museum in Leeuwarden.

stiennenman janus 1 270stiennenman janus 2 270
Het eigendom van het Caspar di Robles-monument wordt na de restauratie overgedragen aan de Stichting Waterschapserfgoed.

Stichting Waterschapserfgoed
Wetterskip Fryslân heeft veel waterschapsmonumenten in bezit en draagt na restauratie het
eigendom van veel van dit 'erfgoed' over aan de Stichting Waterschapserfgoed.
Deze stichting, opgericht in 2004 op initiatief van het Wetterskip, is nu al eigenaar van een 25 objecten: molens, sluizen, windmotoren en gemalen; de meeste zijn Rijksmonument.
Doel is om deze objecten in goede staat te brengen en te houden;
de stichting wil de objecten ook gebruiken om het 'verhaal van het water' te vertellen.