user_mobilelogo

Zoeken in onze site

Cookies op onze site

EU e-Privacy richtlijn.

Onze website gebruikt voor bezoekers enkel technisch noodzakelijk cookies om navigatie-functies mogelijk te maken, en een cookie vanuit een statistiekprogramma. Gebruikt u onze website, dan bent u akkoord met plaatsing van deze cookies op uw apparaat.

Bekijk onze Privacy-verklaring

U heeft cookies afgewezen. Deze beslissing kan worden teruggedraaid.

U staat toe dat wij cookies plaatsen op uw apparaat. U kunt dit eventueel veranderen.

Amsterdam 2009-2011.

Een zeer ingrijpend herstel van fundering en restauratie van de Portugese Synagoge aan het Jonas Daniël Meijerplein nadert begin augustus 2011 haar voltooiing.

Onderdeel van de restauratie is dat de oostelijke toegangspoort van het complex nu ook wordt opengesteld, waardoor de Esnoga (hoofdgebouw) en binnenplaats overdag zichtbaar is voor het publiek. 

Stoomgemaal Cruquius, Haarlem

De Cruquius is de enig overgeblevene van oorspronkelijk drie monumentale stoomgemalen die van 1849 - 1852 in 3 jaar en 3 maanden het Haarlemmermeer droogleggen.
De bijna identieke stoomgemalen met de namen 'Leeghwater' en 'Lynden' verdwijnen in de 20ste eeuw onder de slopershamer; de Cruquius blijft dat lot bespaart, is als reserve-gemaal in dienst tot 10 juni 1933 en wordt daarna op initiatief van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs ingericht als museum.

Sinds 2002 is het mechaniek van Cruquis weer gangbaar gemaakt: i.p.v. met stoom wordt het nu hydraulisch aangedreven.
De bouwtechnische staat van het monument verslechtert echter zienderogen, tot het geheel in 2009 in eigendom komt van Vereniging Hendrick de Keyser, die gelden genereert om bouwkundig en constructief een grote restauratie mogelijk te maken.
Een restauratie die in de loop van 2011 wordt voltooid.

oorlogsmonument dokkum

Net vooraf aan de jaarlijkse dodenherdenking 2011 plaatst Steenhouwerij De Vries Buitenpost het door haar gerestaureerde oorlogsmonument terug in Dokkum, op het Noorderbolwerk aldaar.

Het monument, ontworpen door de Amsterdamse kunstenares Nel Bakema, dateert van 1949. De in uiterst zacht en kwetsbaar kalkzandsteen uitgehakte beeltenissen en teksten zijn door weer en wind ernstig aangetast en nauwelijks meer zichtbaar of leesbaar. Na ruim 60 jaar is het tijd voor een grondige restauratie. 

Rijks Universiteit Groningen, zerken in kelder 2007 Erfgoed in gruzelementen

Jarenlang liggen ze te verstoffen in de kelders van het Academiegebouw: de twaalf grafstenen van de founding fathers van de Rijks Universiteit Groningen; naast de stofzuigers en tegenover de fitnessruimte. 

Reeds in 2004 beklaagde een Marten Mulder  (op dodenakkers.nl) zich al eens over het zijns inziens onwaardige lot van deze zerken.

Medio 2007 worden de stenen tijdens een verbouwing uit het souterrain weggehaald, maar dat gaat niet allemaal volgens plan....

Haarlemmerdijk 65 AmsterdamIn Amsterdam restaureert Steenhouwerij De Vries Buitenpost in 2005 de kopgevel en ornamenten van een pand aan de Haarlemmerdijk.

Alle kopgevel-ornamenten worden hiertoe uit de gevel gedemonteerd, naar de werkplaats in Buitenpost overgebracht en daar gereinigd.