user_mobilelogo

Zoeken in onze site

Cookies op onze site

EU e-Privacy richtlijn.

Onze website gebruikt voor bezoekers enkel technisch noodzakelijk cookies om navigatie-functies mogelijk te maken, en een cookie vanuit een statistiekprogramma. Gebruikt u onze website, dan bent u akkoord met plaatsing van deze cookies op uw apparaat.

Bekijk onze Privacy-verklaring

U heeft cookies afgewezen. Deze beslissing kan worden teruggedraaid.

U staat toe dat wij cookies plaatsen op uw apparaat. U kunt dit eventueel veranderen.

De restauratie van 'De Naald', het monument op de dijk nabij de sluis bij Dokkumer Nieuwe Zijlen (Dokkumer Nije Silen), wordt herfst 2012 uitgevoerd in opdracht van Wetterskip Fryslân

De gedenknaald is geplaatst in 1729, ter gelegenheid van de bouw van het sluizencomplex bij Dokkumer Nieuwe Zijlen.
Na de Grote Kerstvloed van 1717 werd besloten het Dokkumer Grootdiep af te sluiten van de toenmalige Lauwerszee. Er kwam een afsluitdijk met sluizencomplex voor het spuien van boezemwater uit Noord-oost Friesland en het schutten van schepen.

Het monument bestaat uit een zandstenen voetstuk met inscripties, die een op vier bollen geplaatste obilisk draagt.Restauratie- en herstelwerk bestaat uit het herstellen van scheuren in het natuursteen, het weer leesbaar maken van inscripties en wapens op het monument.


Inscripties worden weer verguld in bladgoud; de wapenschilden van de provincie Fryslân op zijden van de obilisk aanwezig, en de twee familiewapens van grietmannen Vegelin en Schwartzenberg worden in oorspronkelijke kleuren hersteld.
Ook de bovenste punt van de naald is volledig vernieuwd.De bronzen bollen onder de obelisk krijgen een opknapbeurt, de fundering wordt aangepast en het monument wordt rechtgezet.

  
01dokkummernieuwezijl_naald_1oud_zn
02dokkummernieuwezijl_inscriptie_schwartz_1oud
03dokkummernieuwezijl_inscriptie_schwartz_2nieuw
04dokkummernieuwezijl_inscriptie_tekst1_1oud
05dokkummernieuwezijl_inscriptie_tekst1_2nieuw_ow
06dokkummernieuwezijl_inscriptie_tekst2_1oud
07dokkummernieuwezijl_inscriptie_tekst2_2nieuw
08dokkummernieuwezijl_inscriptie_vegelin_1oud
09dokkummernieuwezijl_inscriptie_vegelin_2nieuw
10dokkummernieuwezijl_inscriptie_schwartz_tekst_nieuw
01/10 
start stop bwd fwd
Met de restauratie van 2012 is rond de voet van de Naald een waterkerende bestrating in zandsteen toegevoegd.


Het totale complex bij Dokkumer Nieuwe Zijlen omvat 3 sluiskolken ('silen' of sluizen): twee voor schepen, één voor het spuien van boezemwater op de Lauwerszee.


Na afsluiten het Lauwersmeer in 1969 en de bouw van een nieuw spuisluizencomplex bij Lauwersoog aan de waddenzeekust, verliest het complex de functie van zeesluizen. Tegenwoordig resteert een toeristische en recreatieve functie.Wetterskip Fryslân
draagt na de restauratie het eigendom van 'de Naald' over aan de Stichting Waterschapserfgoed.

[Rijksmonument 23753]

  
01dokkummernieuwezijl_naald_1oud_zn
19dokkummernieuwezijl_naald_top_oud_
20dokkummernieuwezijl_naald_2nieuw_ow1
20dokkummernieuwezijl_naald_2nieuw_wo1
23dokkummernieuwezijl_naald_2nieuw_nz
23dokkummernieuwezijl_naald_2nieuw_wo
25dokkummernieuwezijl_naald_2nieuw_ow
26dokkummernieuwezijl_naald_2nieuw_zn
30dokkummernieuwezijl_naald_2top0_nieuw
30dokkummernieuwezijl_naald_2top1_nieuw
30dokkummernieuwezijl_naald_2top_nieuwdetail
01/11 
start stop bwd fwd

Stichting Waterschapserfgoed
Wetterskip Fryslân heeft veel waterschapsmonumenten in bezit en draagt na restauratie het eigendom van veel van dit 'erfgoed' over aan de Stichting Waterschapserfgoed.

Deze stichting, opgericht in 2004 op initiatief van het Wetterskip, is eigenaar nu al van een 25 objecten: molens, sluizen, windmotoren en gemalen; de meeste zijn Rijksmonument.
Doel is om al deze objecten in goede staat te brengen en te houden; de stichting wil de objecten ook gebruiken om het 'verhaal van het water' te vertellen.