user_mobilelogo

Zoeken in onze site

Cookies op onze site

EU e-Privacy richtlijn.

Onze website gebruikt voor bezoekers enkel technisch noodzakelijk cookies om navigatie-functies mogelijk te maken, en een cookie vanuit een statistiekprogramma. Gebruikt u onze website, dan bent u akkoord met plaatsing van deze cookies op uw apparaat.

Bekijk onze Privacy-verklaring

U heeft cookies afgewezen. Deze beslissing kan worden teruggedraaid.

U staat toe dat wij cookies plaatsen op uw apparaat. U kunt dit eventueel veranderen.

Het traditionele steenhouwen niet verleerd....


Ondanks alle moderne technieken zijn we het traditionele steenhouwen en letterhakken niet 'verleerd': er is altijd nog een plaats voor dit oude handwerk.

Bij toevoeging van inscripties op ouder grafwerk, in het restauratiewerk en bij het aanbrengen van speciale ornamenten, klinkt bij ons nog altijd het karakteristieke 'steenhouwers'geluid door de werkplaats....

Uitgevoerd restauratiewerk door de jaren heen:

 • Dokkum, oorlogsmonument: herstel inscripties (2011)
 • Amsterdam, Portugese Synagoge (2010-2011)
 • Haarlem, Stoomgemaal Cruquius: harsteen dekplaten (2010-2011)
 • Raerd (Friesland), Laurentiuskerk: herstel en restauratie van grafzerken (2010).  
 • Nuis (Groningen, gemeente Marum): restauratie van een 18e eeuwse wijnkoeler, landgoed Coendersborg, in opdracht van Stichting Groninger Landschap (2009).
 • Groningen, Rijks Universiteit: restauratie twaalf grafzerken van de founding fathers van de universiteit uit 17e, 18e eeuw (2008-2009).
 • Amsterdam, Herengracht: 'The House of Victor & Rolf'. Herstel balkon, frontgevel; detaillering ornamenten topgevel en inscripties  (2008). 
 • Amsterdam, Warmoestraat 18: herstel, renovatie kopgevel (2006).
 • Driesum (Friesland), Rinsma State:
   - Exterieur: restauratie en her-aanmaak van o.a. toegangshek, entreepartij en balkon met ballustrade met uitgebreid wapenschild; diverse inscripties en letterstukken (2005/2007).
   - Interieur: aanleg en uitvoering in natuursteen van diverse vloeren, trappen, art-deco schouwen en keuken (2005-2007).
 • Harlingen, Noorderhaven: hardstenen voorgevel woonhuis de Boet (2007) 
 • Amsterdam, Haarlemmerdijk 65: herstel, renovatie klokgevel (2006).
 • Goutum (Friesland), St Agneskerk: natuursteenvloeren. (2005-2006).
 • Muiden, Groote Zeesluizen: natuursteendelen sluizen en brugdelen (2005).
 • Leeuwarden, Oud Stadhuis en Hoofdwacht: vervanging en renovatie van stoepen, trappen, bordes en interieur-elementen (2004-2005).

Amsterdam_haarlemmerdijk_h_geveltop
Amsterdam_keizersgracht209_h_de_hoop_trap
Amsterdam_warmoestraat_h_topgevel
Driesum_rinsma state_h_poort_met_state_2
Goutum_agneskerk_vloer_bovenaanzicht_4
Groningen_stantoniusgasthuispoort_h_ornament_1
harlingen_deboet_pui_h2
hoorn_hoofdtoren
Lwarden_natuurmuseum_h_pand_2
Lwarden_stadswacht_borders
muiden_groote zeesluizen
V&R_gevel_balkon
V&R_gevel_top
wijnkoeler
01/14 
start stop bwd fwd

 • Leeuwarden, Natuurmuseum Fryslan: herstel en reproductie gevel elementen: pinakers, vazen topgevels (2004). 
 • Amsterdam: herstel, restauratie klok- en trapgevels, bordes en stoepen van een historisch grachtenpand (2004).
 • Amsterdam, Keizersgracht 209: herstel, restauratie bordes en stoepen van historisch grachtenpand, 'De Hoop' (2003).
 • Drente, hunebedden: reiniging, herstelwerk en herplaatsing 20 hunebedden, in opdracht van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, ROB (1999-2002). 
 • Deventer, Lebuïniskerk: restauratie en vervanging natuursteen en toren (1989-1991).
 • Enschede, Grote Kerk (1984).
 • Groningen: St Antonius Gasthuis, inscriptie-tableau boven toegangspoort (1984).
 • Leeuwarden, Kanselarij: vervangen en herstellen stoep en bordes-delen; ontzilten en reinigen leeuwsculpturen, herplaatsen bordes (1982).
 • Terschelling, Brandaris: onderhoud, herstel van natuursteendelen (1971).

Van een aantal projecten vindt u meer informatie bij Restauratieprojecten.